Dates

Cultuurclubhuis Europa

Zoals je misschien weet zijn Dick Koopman en ik 12 jaar bezig om een een centrum voor progressieve- en Queer cultuur te beginnen.
In 2009 begon de tocht bij Rokin 54 vervolgens werd dat “Onder de brug” aan de Ruyterkade (2011/2012) daarna de Engelenbak in de Nes (2012/2013).
Na het niet doorgaan van de Engelenbak kwam de Halvemaansteeg 4/6 op ons pad en daar zijn we de afgelopen 8 jaar mee bezig geweest om een nieuwbouw complex neer te zetten.

In die jaren is er veel gebeurt, vele commissies, vergaderingen en wachten, maar bovenal een echt ontwerp, gemaakt door de architecten van XML. En het project kreeg een naam: EUROPA

Nu is het zo ver! De bouwvergunning is voorlopig verstrekt, wat nu rest is een periode van 6 weken waarin belanghebbenden een zogenaamde 'zienswijze' kunnen indienen. Spannend, omdat het toch nog vertragingen kan opleveren.
Een zienswijze is een ambtelijke term voor de mening van een burger. Dat betekent in dit geval: alle burgers die belang hebben bij dit project en dus bij het besluit van de gemeente om een vergunning te willen verlenen. Meestal worden zienswijzen in Amsterdam ingediend door mensen die ergens tegen zijn. Maar wij vinden dit project zo belangrijk voor de stad, dat de gemeente niet alleen de tegenstem maar ook de stem van degene die blij zijn met het besluit horen. Een steunbetuiging voor het project kan een belangrijk evenwicht geven aan de uiteindelijke bekrachtiging van de bouwvergunning. Bovendien: de gemeente mag best horen wanneer ze iets goed doen!

Na het afwegen van alle zienswijzen hopen wij dat de gemeente de bouwvergunning definitief verstrekt. Het delen van jouw zienswijze is dus belangrijk! Zodat wij na al die jaren, en de plotselinge algehele stilstand van de Nachtcultuur veroorzaakt door het Coronavirus, een prachtige toekomst tegemoet kunnen gaan!

Er is geen vaste vorm voor een zienswijze, maar als bijlage een voorbeeld dat je zou kunnen gebruiken en aanpassen. De uiterste datum voor het indien van een zienswijze is 13 juni 2021.

Je kan je zienswijze per mail sturen naar: procesunitth@centrum.amsterdam.nl
Ook kan je een brief sturen naar: Het dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, Afdeling VTH, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

We willen je graag bij voorbaat danken voor je steun en hopen je binnen afzienbare tijd te mogen ontvangen in EUROPA!

Met extra veel liefde,
Dick Koopman & Carles Jordi Ariza Gallego

Er volgt snel een website met het hele plan. En natuurlijk een engels talige versie.
→ Download hier het Word document met de Zienswijze of kopieer de onderstaande tekst.

Zienswijze omgevingsvergunning OLO 3262151 / Z2020-C002930

Het dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum
Afdeling VTH
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
procesunitth@centrum.amsterdam.nl

Amsterdam, [datum]

Betreft: Zienswijze met betrekking tot ontwerpbesluit omgevingsvergunning Amstel 46, Amstel 50, Halvemaansteeg 6 Amsterdam

Geacht bestuur,

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot de ontwerp-omgevingsvergunning met nummer (Z2020-C002930) voor de bouw van cultuurclubhuis Europa.

[Licht hier je zienswijze uitgebreid toe. Vermeld daarbij zo uitvoerig mogelijkl wat volgens jou de positieve gevolgen van het besluit zijn en wat het voor de stad in het algemeen en daarnaast voor jou persoonlijk betekent als EUROPA er zou komen.]

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning te verlenen.

[afsluitende zin]

Hoogachtend,

(handtekening)
(naam, adres, email)

mail: info@arizagallego.com | social media: Instagram | Facebook | upcoming events: UltraSexi